Bảng báo giá bồn nước Sơn Hà,bồn nước inox Sơn Hà,nhà phân phối bồn nước

Chi tiết

Bảng báo giá bồn nước Sơn Hà,bồn nước inox Sơn Hà,nhà phân phối bồn nước

27/03/2012 22:57

Bảng báo giá bồn nước Sơn Hà,bồn nước inox Sơn Hà,nhà phân phối bồn nước

khuyến mãi giảm ngay

600.000/bồn 1000 lít khi mua bồn inox Sơn Hà

- (Chương trình khuyến mãi áp dụng ngày 15 - 30 /11/2012)

Dung tích bồn
Sơn Hà
( lít )

Giá bán
( VNĐ )

Đường
kính
( mm )

Chiều dài
thân bồn
( mm )

Chiều
cao
( mm )

Chiều
rộng
( mm )

Bồn Đứng

Bồn 500 lít đứng Sơn Hà

1.995.000

760

950

1.510

 

Bồn 700 lít đứng Sơn Hà

2.455.000

760

1170

1.720

 

Bồn 1000  lít đứng Sơn Hà

3.250.000

960

1170

1.830

 

Bồn 1500  lít đứng Sơn Hà

4.935.000

1200

1170

1.830

 

Bồn 2000  lít đứng Sơn Hà

6.540.000

1200

1450

2.110

 

Bồn 2500  lít đứng Sơn Hà

8.105.000

1200

 

2.150

 

Bồn 2500  lít đứng Sơn Hà

7.615.000

1380

1450

2.115

 

Bồn 3000  lít đứng Sơn Hà

9.550.000

1380

1750

2.415

 

Bồn 4000  lít đứng Sơn Hà

12.240.000

1380

1920

2.575

 

Bồn 5000  lít đứng Sơn Hà

15.120.000

1420

2930

3.615

 

Bồn 6000  lít đứng Sơn Hà

17.740.000

1380-1420

 

 

 

Bồn Ngang

Bồn 500  lít ngang Sơn Hà

2.145.000

760

950

910

810

Bồn 700   lít ngang Sơn Hà

2.605.000

760

1170

910

810

Bồn 1000   lít ngang Sơn Hà

3.450.000

960

1170

1.130

1010

Bồn 1500   lít ngang Sơn Hà

5.165.000

1200

1170

1.440

1250

Bồn 2000   lít ngang Sơn Hà

6.760.000

1200

1450

1.440

1250

Bồn 2000   lít ngang Sơn Hà

 

1380

 

 

 

Bồn 2500  lít ngang Sơn Hà

8.345.000

1200

1750

1.440

1250

Bồn 3000  lít ngang Sơn Hà

9.790.000

1380

1750

1.620

1450

Bồn 4000  lít ngang Sơn Hà

12.760.000

1380

2360

1.660

1500

Bồn 5000  lít ngang Sơn Hà

15.640.000

1420

2930

1.660

1500

Bồn 6000  lít ngang Sơn Hà

18.470.000

1380-1420

 

 


 


 

   - Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong vòng 12 năm
   - Mỗi bồn được tặng một chân đế, 01 role tự động và 01 van xả đáy.
   - Vận chuyển,kéo lầu miễn phí trong phạm vi Thành Phố Hồ Chí Minh 

Sản phẩm

Khách hàng

Tin tức